Tuesday, 4 March 2014

KHABAR GEMBIRA BAGI ALUMNI MTsN 02 SEMARANG

Bagi para alumni MTs Negeri 02 Semarang lulusan tahun berapapun yang belum mengambil Ijazah, SKUHN, Raport
mohon segera diambil tanpa syarat

No comments:

Post a Comment

MTsN 02
Semarang, Jawa tengah, Indonesia
Bismillah, insyaallah dengan petunjuk dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, MTsN 02 Semarang berkomitmen mengabdikan diri guna membina generasi lulusan SD dan MI dalam sisi pendidikan ilmiah qurani. Sesedikit apa pun yang bisa kami berikan, semoga akan menjadi bekal dan cikal bakal kesuksesan dunaiwi dan ukhrawi generasi muda muslim dalam mengemban amanat kehidupan. Setidak-tidaknya untuk kesalehan diri pribadi. ""ALLAHUMMA A'INNIY 'ALA DZIKRIKA WA SYUKRIKA WA KHUSNI 'IBADATIK''